מכירות    
  073-2636063        


 

הערות

הוספת הערות קופצות שיופיעו בעת פתיחת החברה הנוכחית, במערכת ה'קוד-בינה'

הוספת הערות:
יש למלא את המלל הרצוי ולהוסיף את הסימון '@' בסיום.

ביטול הערות:
בכדי לבטל הצגת הערות, יש למחוק את סימון ה-'@'.
 

Go to top