מכירות    
  073-2636063       
       
תמיכה    
  073-2636002        


 

ווצאפ למכירות
Download AnyDesk

נתוני חברה

נתוני החברה מהווים את הגדרות החברה ומאפייניה במשק בכלל ובמערכת הקוד-בינה בפרט

עדכון נתוני חברה קיימת \ פתיחת חברה חדשה: 
חלון התוכנית מורכב מ-3 לשוניות:
1. פרטי חברה.
2. מוסדות.
3. כרטיסי מערכת.

לשונית: פרטי חברה

יש להקליד בחלון זה את פרטי החברה על פי סדר הופעתם בחלון התוכנית. 
חובה להקליד דואר אלקטרוני תקין.

מס'\ זיהוי חברה- חובה להקליד מספר תקין. המספר חייב להיות בן 9 ספרות.
* במקרה של ספרות חסרות תתבצע השלמה של אפסים משמאל או השלמה של ספרת ביקורת מימין. 

סוג עסק- בחר וסמן מתוך רשימה: חברה, עצמאי, עוסק מורשה (לאיחוד עוסקים), ממלכ"ר/עמותה.
* במידה ונבחר עוסק מורשה תתבקש הקלדה של מס העוסק באיחוד עוסקים.

מערך שיווק- בחר האם לנהל מערך שיווק לחברה זו (על פי תנאי רכישת רישיון התוכנה). 

סוג הנהלת החשבונות- בחר וקבע: חד- צידית או כפולה (מורכבת). 

בדיקת תאריכי מערכת- בסימון ✓, תתבצע בדיקה של הקלדת פקודות בתאריכים חורגים מתחום של שנה אחורה או קדימה. 

בדיקת כפילות הקלדה- בסימון ✓, תתבצע בדיקה של כפילות הקלדה בפקודות יומן למסמכים זהים.
*הבדיקה מתבצעת על כפילות מספרי מסמך לפי ספק/סוג הוצאה + סכום + מספר מסמך ותאריך. 

הפעלת שלט בכניסה לחברה- ע"ע 'שרות' > 'עזרים' > 'שלט'.

לא לאפשר פתיחת כרטיס ללא ח.פ תקין- הבדיקה תתבצע בעת פתיחת כרטיסי ספק/לקוח באינדקס החשבונות.

חיפוש חשבונות- הגדרת סוג החיפוש באינדקס: חיפוש פונטי או רגיל (-לפי תחילת שם החשבון). 

מצב חברה- בחר וקבע את מצב החברה לשנה זו:
- פעילה: מצב עבודה רגיל. 
- נעילת שיווק: מצב עבודה רגיל אך ללא פעולות שיווק (הפקת מסמכים).
  *פעולה זו נדרשת בדרך כלל בתום שנת עבודה 12/31 ולאחר שהופקו כל מסמכי השיווק.
- נעילה מלאה: החברה ננעלת לקלט נתונים, פקודות יומן ופעולות שיווק, אך פתוחה לדוחות ושאילתות. הפעולה נעשית כאשר תמה כל העבודה לחברה בשנה.  

קלט תנועות- קביעת סוג תצוגה בקלט פקודות יומן למשתמש:
- יומן נוכחי: המשתמש יראה בתצוגה רק את היומן הפתוח האחרון עליו הוא עובד.
- כל היומנים: המשתמש יראה בתצוגה גם את היומנים הקודמים שלו.

קוד כניסה- קביעת קוד כניסה לחברה זו ולשנה זו.
*הסיסמה יכולה להכיל עד 10 תווים, מספרים ואותיות. 

לשונית: מוסדות

דיווח מע"מ- קביעת תקופת דיווח למע"מ כל חודש (1) או כל חודשיים (2) או כל תקופה אחרת שתיקבע בעתיד.

דיווח בלו- כנ"ל כמו דיווח מע"מ.

מע"מ מקומי- קביעת % המע"מ כפי שמשתנה על פי הפרסומים מעת לעת.

מע"מ רשות פלסתינאית- כנ"ל כמו מע"מ מקומי. 

מס הכנסה:
פקיד שומה- בחר מתוך הרשימה את מס' ושם פקיד השומה של החברה. 

מס' תיק ניכויים- חובה להקליד מספר תקין. המספר חייב להיות בן 9 ספרות.
*במקרה של ספרות חסרות תתבצע השלמה של אפסים משמאל או השלמה של ספרת ביקורת מימין. 

דו"ח 102- קביעת תקופת דיווח למס הכנסה: כל חודש (1) או כל חודשיים (2) או כל תקופה אחרת שתיקבע בעתיד.

% מקדמות לחברה- קביעת % המקדמה לחברה זו לשנה זו. יש אפשרות לסכום קבוע. 

תקופת דיווח מקדמות- קביעת תקופת תשלום המקדמה. כל חודש (1) או כל חודשיים (2) או כל תקופה אחרת שתיקבע בעתיד.

מוסדות אחרים: 
מוסד נושא מס"ב- מיועד לחברות שעובדות עם מסלקה בנקאית. 

מספר ספק ב-EDI- מיועד לחברות שעובדות עם מוסדות ממשלתיים. 

התראות לדיווח שע"מ:
באם החברה מחויבת בדיווח 874 PCN, יש לבחור ולסמן כן
כמו כן, יש לסמן האם תתבצע בדיקה של ח.פ גם בעסקאות מתחת למקסימום.

נוכחי:
סכום מקסימלי ללא זיהוי בעסקאות-
סכום מקסימלי ללא זיהוי בתשומות-
אחוז מקסימלי לתשומות בק.קטנה-
סכום מע"מ מקסימלי לתשומות בק.קטנה-
תאריך שינוי אחרון-

 

קודם: 
סכום מקסימלי ללא זיהוי בעסקאות-
סכום מקסימלי ללא זיהוי בתשומות-
אחוז מקסימלי לתשומות בק.קטנה-
סכום מע"מ מקסימלי לתשומות בק.קטנה-


בעת התקנת המערכת בבית העסק יוצגו נתוני שע"מ אחרונים לצורך דיווח מע"מ מקוון. יש לשנות נתונים אלו על פי עדכונים שיפורסמו מעת לעת באתרי רשויות המס ובאתר מיניסופט. 

 

לשונית: כרטיסי מערכת

בעת פתיחת חברה חדשה, יש להגדיר כרטיסי חובה באינדקס החשבונות:

א. כרטיסי הנהלת חשבונות.

ב. כרטיסי שיווק- באם הוגדר מערך שיווק בלשונית 'פרטי חברה', יש להקליד את מספרי הכרטיסים ואת קבוצת המאזן אליה הם שייכים. 

קביעה אוטומטית- ניתן להגדיר את כרטיסי המערכת באופן דיפולטיבי לפי הגדרות מערכת ה'קוד-בינה'. בלחיצה על כפתור 'עדכון נתונים אוטומטי' (מנורה), המערכת תציב הגדרות כרטיסים אוטומטית.

שים לב! לאחר שמירת השינויים ופתיחת החברה, לא יהיה ניתן לשנות את מאפייני כרטיסי המערכת. לפיכך מומלץ להתייעץ עם רו"ח\מנ"ח החברה על אופן פתיחת כרטיסי המערכת.

בסיום קביעה/עדכון הגדרות חברה יש לבצע שמירת נתונים בכפתור הרישום (ספר)
*מקש קיצור: לחיצה על F11 במקלדת.  

הערה: בשעת שמירת הנתונים, מתבצעת בדיקת תקינות. באם חסרים נתונים שהם נתוני חובה, תוצג הודעה על הנתונים החסרים להשלמת הרישום.

 

Go to top