מכירות    
  073-2636063        


 

שיווק

בקטגוריה זו ניתן ללמוד על אינדקס פריטים, מחירונים, ניהול קופה, ניהול סניפים, קודי בנקים, כרטיסי אשראי, תווי קניה, מסמכי מכר, מסמכי רכש, מסמכי מלאי, עמלות סוכנים, הגדרת הדפסה מסמכים

פריטים מחירונים ניהול קופה ניהול סניפים
קודי בנקים כרטיסי אשראי תוי קניה מסמכי מכר
מודול שינוע מסמכי רכש תעודות מלאי הגדרת הדפסת מסמכים
Go to top