מכירות    
  073-2636063       
       
תמיכה    
  073-2636002        


 

ווצאפ למכירות
Download AnyDesk

טופס ביטול תנועות יומן

לכבוד:
מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ
ח.פ 512112541
רח' שביל החרובים 23, בית שמש
טל': 073-2636000
פקס': 073-2636006
דוא"ל: office@minisoft.co.il

הנדון: בקשה לביטול תנועות יומן

* שליחת טופס זה אינה מאשרת את הבקשה באופן אוטומטי. הבקשה חייבת באישור גורם מאשר מוסמך מטעם חברת מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ

:אבקשכם לבטל תנועות יומן לפי המפורט להלן

חתימה+חותמת:_____________________

Go to top