מכירות    
  073-2636063       
       
תמיכה    
  073-2636002        


 

ווצאפ למכירות
Download AnyDesk

מודול סריקת מסמכים

במודול זה ישנו מנגנון ייחודי אשר פותח במטרה לייעל את עבודת בית העסק. סריקת המסמכים לא נעשית בשיטה הישנה באמצעות סורק אלא באמצעות קידוד ברקוד ייחודי. הברקוד הייחודי מיועד לצורך סריקת מסמכים וקישור הסריקות למסמך בתכנה, ומכיל בתוכו את המסמך על כל פרטיו. כיצד הדבר נעשה? בעת הפקת מסמך השיווק מתקבל ברקוד ייחודי בראש הדף על גבי ההדפסה. ברקוד זה ניתן לסריקה על ידי סורק ייחודי המקשר את המסך הנסרק למסמך שהופק בתוכנה.את המסמך הסרוק ניתן לראות מתוך מסמכי התכנה כולל חתימת הלקוח.

דוח חוסרים SPS – מנגנון דוחות המציג את המסמכים שאין להם סריקה לפי סוג מסמך או כל פרמטר אחר לחיתוך וסינון. ניתן לבנות דוחות שונים לפי צורך בית העסק, בחירת מסמכים שיכללו בדוח ועוד.

מנגנון זה פועל הן בכל המסמכים בתוכנה הן במסמכי מכר והן מסמכי רכש.

הגדרת כפתורי הפעלה פונקציונאליים במסמכים.

Go to top