מכירות    
  073-2636063       
       
תמיכה    
  073-2636002        


 

ווצאפ למכירות
Download AnyDesk

תוכנה לניהול משרד

תוכנה לניהול משרד דרך מערכת קוד בינה
מערכת קוד בינה - תוכנה לניהול משרד מספקת פתרון מושלם לניהול המשרד והנהלת החשבונות.
 
בתוכנה לניהול משרד קוד בינה ניתן להקים חברות רבות ולכל חברה ניתן להגדיר את סוג הנהלת החשבונות-חד צידית או כפולה.

שליטה בכל חברה בנפרד - מערכת הרשאות לכל חברה ולכל משתמש בנפרד.

מערכת לניהול קשרי לקוחות - תוכנה לניהול משרד מאפשרת מעקב ותיעוד לקוח הקיים ופעיל במערכת וכן לקוח פוטנציאל. כל זאת כדי לייעל את עבודת בית העסק מול לקוחותיו, לתעד שיחות, צרכים ומעקב שוטף. על ידי כך להגביר את שביעות רצון הלקוחות מבית העסק ואת תפוקת עבודת העסק מול הלקוח.

סידור עבודה חודשי - הקלדה, פנקסים, החתמת פנקסים, סכום מע"מ לתשלום, סכום 102 וסכום מקדמות.

הפרדת תשלומים - לפי תשלומים דרך המשרד או על ידי הלקוח.

הדפסת דוח עבודה חודשי

סידור עבודה - שנתי

סימון אישורים שנתיים, בנקים, כ.אשראי

תוכנה לניהול משרד מאפשרת

התאמות - בנקים, מע"מ, גיול לקוחות וספקים. 

הדפסות דוחות - כרטסת ודוחות מאזניים הם הדוחות החשובים ביותר במערכת הנהלת חשבונות. דוחות אלו מציגים את עבודת בית העסק הן בראייה שוטפת, הן בראיה חודשית והן בראיה שנתית. מבין הדוחות ניתן למצוא דוחות רווח הפסד, מאזן, כרטסת ועוד.

 

הדפסת טפסים בתוכנה לניהול משרד

סימון להדפסת טפסים - סימון זה מיועד למנהלי חשבונות, רואי חשבון ויועצי מס המנהלים חברות רבות בתכנת קוד בינה. סימון זה מאפשר מעקב מסודר אחר הגשת והדפסת טפסים לרשויות המס והשלטונות. מבין הטפסים ניתן לסמן בטבלה מרכזת:

טופס 101 - טופס זה הינו כרטיס עובד. על כל עובד למלא ולחתום על כרטיס עובד מידי שנה. בטופס זה על פרטיו משמשים את המעסיק לצורך חישוב הפטור והזיכוי המגיע לעובד. התכנה מאפשרת מעקב אחר מי שהגיש טופס זה על ידי סימון פשוט.

טופס 106 - טופס זה מציג ריכוזי סכומים, סך סכום המשכורות ששילם המעסיק לעובד במהלך שנה אחת. טופס זה עוזר הן למעביד והן לעובד. העובד נעזר בטופס זה לצורך תיאום מס, ואילו המעסיק על ידי טופס זה בודק את האפשרות לקבלת החזר מס מהרשויות. התכנה מאפשרת מעקב אחר מי שהגיש טופס זה על ידי סימון פשוט.

טופס 102 - טופס זה מרכז את הניכויים מתשלומים לספקים, ממשכורות לעובדים ועוד. בעל העסק מדווח לרשויות המס על התשלומים ששילם ועל הוצאות המשכורות בבית העסק. טופס זה הינו חודשי. אחוז הניכוי אותו מנכה בעל העסק מהספק נקבע על ידי הרשויות. התכנה מאפשרת הפקת טופס זה ומעקב אחר מי הפקת דוח זה על ידי סימון פשוט.

טופס 856 - טופס זה הינו דוח שנתי לרשויות המס. דוח זה מרכז את כל דוחות ה102 שהופקו בחברה. בדוח זה מרוכזים כל רשימת הספקים שהוצא להם תשלומים במהלך השנה ובעת התשלום בוצע ניכוי במקור. התכנה מאפשרת הפקת טופס זה וכן מעקב אחר הפקת הדוח על ידי סימון פשוט.

טופס 126 - טופס זה הינו דוח שנתי לרשויות המס. דוח זה מרכז את כל דוחות ה102 שהופקו בחברה, מבחינת המשכורות ששולמו לעובד במהלך השנה. התכנה מאפשרת מעקב אחר מי שהגיש טופס זה על ידי סימון פשוט.

Go to top