מכירות    
  073-2636063       
       
תמיכה    
  073-2636002        


 

ווצאפ למכירות
Download AnyDesk

תוכנה לניהול כספים

צילום מסך מתוכנה לניהול כספים
קוד בינה תוכנה לניהול כספים בעסק
תוכנה לניהול כספים מבית מיניסופט מאפשרת בקרה ופיקוח על הצד הפיננסי של העסק. תוכנה לניהול כספים כוללת אפשרויות רבות למעקב על תשלומים מלקוחות ולספקים וכן חובות לקוחות ולספקים.
 
תוכנה לניהול כספים מאפשרת קבלת מידע רב באמצעות הגדרות קלות ברמת משתמש המפעיל את המערכת.


תוכנה לניהול כספים כוללת:

 • דוח תזרים מזומנים - דוח זה הינו דוח כספי ולו חשיבות רבה בהתנהלות העסק. דוח זה מאפשרלבעלי העסק לראות את מצב החברה מבחינת המזומנים שיש בה ועל פי נתוני הדוח לקבוע את עתידה והמשך פעילותו של בית העסק.
   
 • דוח תקבולים - דוח המציג את התקבולים מלקוחות החברה.
   
 • דוח שיקים ספקים - דוח המציג את התשלומים לספקים מבית העסק. ניתן להפיק דוח הן בפורמט מפורט, הן בפורמט מקוצר, הן לפי חתך חודשים והן מגוייל.
   
 • הפקדות לבנק - ביצוע רישום הפקדות לבנק תוך פירוט השקים המופקדים בהתאם להפקדות הנעשות פיזית בחשבון הבנק.
   
 • הפקת שיקים ותשלומי ספקים - תוכנה לניהול כספים מאפשרת הדפסת שיקים ממוחשבים הן בפורמט A4 והן לרוחב. בעת הפקת שיק בתוכנת קוד בינה מתבצעת פעולות ניכוי במקור באופן אוטומטי בהתאם להגדרה בכרטיס הספק שבאינדקס חשבונות. כמו כן בעת הפקת שיק במערכת נרשמת פקודת הנהלת חשבונות אוטומטית.
   
 • דוחות קופה - נותנים תמונה מצב על קופות העסק-קופת שיקים, קופת אשראי, קופת מזומנים ועוד.
   
 • דוח לקוחות חייבים - דוח הנותן תמונת מצב על חובות הלקוחות כלפי בית העסק.
   
 • דוח ספקים לפירעון - דוח הנותן תמונת מצב על חובות בית העסק כלפי ספקיו.
   
 • הדפסת שיקים -  הדפסת שיקים בפורמטים שונים על דף לבן או על דף מודפס.

Go to top